Pedagógiai munkatárs – Gyógypedagógiai asszisztens (01 1940 01)

Gyógypedagógiai segítő munkatárs

pedagogiai es csaladsegito munkatars
Jelentkezés a tanfolyamra

 

Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens)

Nyilvántartásba vételi száma: E/2022/000014

 
Kedves Érdeklődő!
Nagyon örülünk, hogy megkereste tovább tanulási szándékával Oktatóközpontunkat. Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatónkat, és amennyiben döntött a tanulás mellett, kérjük a jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével nyújtsa be a jelentkezését Oktatóközpontunkhoz, hogy minél előbb regisztrálni tudjuk a legközelebb induló osztályunkba. Szeretettel várjuk jelentkezését iskolánkba.     
 

Jelentkezés a tanfolyamra

Tájékoztató:

A Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) bölcsődében, integrált óvodában, iskolában, speciális óvodában, iskolában, speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban és felnőtt fogyatékosok intézményeiben, felsőfokú végzettségű szakember, irányítása mellett végzi szakirányú munkáját.

Részt vesz a közvetlen gyógypedagógiai munkában az intézményen belüli és kívüli programok, szabadidős tevékenységek előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában. Felügyeli, kíséri a gyermekeket/tanulókat, csoportokat. A gyógypedagógus/pedagógus útmutatásai alapján ellátja a sajátos nevelési igény-specifikus, fogyatékosság-specifikus, gyógypedagógiai asszisztensi feladatokat. Közreműködik a sajátos nevelési igényű személyek körében végzett általános jellegű nevelési, oktatási, gondozási feladatokban, a tanórák előkészületeiben és lebonyolításában, a higiénés szokásrendszer kialakításában, valamint a közösen végezhető munkatevékenységekben. Segít az intézmény és a család kapcsolatának koordinálásában. Betartja a titoktartási kötelezettséget. Munkáját a sajátos nevelési igényű, fogyatékos személyekkel, családtagjaikkal, és más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő sajátítsa el a Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) szakképesítés megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat.

A képzés célcsoportját jelenti minden olyan személy, aki a belépési feltételeknek megfelel és a képzési programmal elérhető ismeretek, készségek és kompetenciák megszerzését tűzte ki célként maga elé.

 
A jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány
 

Gyakorlati képzés: sajátos nevelési igényű  óvoda és általános iskola (a résztvevő által választott intézményben lehetséges) Minden résztvevőnek a képzés során az oktatási programban előírt gyakorlatot teljesíteni kell, és erről a képzés végéig igazolást kell hozni.

Minden jelentkezőnk órarendet kap, amelyen a szakmai konzultáció időpontjai és helyszíne is fel lesz tüntetve.

A képzés során a követelményeknek megfelelően feldolgozzuk a tananyagot.
 
A  szakmai konzultációkat szombatonként szervezzük ahol igénybe vehetik a szaktanáraink segítségét a minél hatékonyabb egyéni szakmai felkészülés érdekében. 
 
A vizsgára bocsátás feltétele:
A szakmai képzés eredményes elvégzését igazoló, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány és a 40 órás szakmai gyakorlat teljesítését igazoló dokumentum leadása.
 

A szakmai vizsgára jelentkezők részére térítésmentes képzési tanácsadás keretén belül tájékoztatjuk a vizsgával kapcsolatos teendőkről (pl. vizsga időpontok, vizsgaszervezők, vizsgadíjak, stb.).

Tantermi és online konzultációs képzés: 6 hónap, szombatonként.
Képzés tandíja: 120.000,. Ft. (6 x 20.000.- Ft.)
Kérjük, díjbekérő nélkül ne utaljon!
 
Tanfolyamunkat a következő városokban indítjuk:
Budapest, Győr, Kismaros, Kaposvár, Nyíregyháza, Székesfehérvár, Szeged, Zalaegerszeg,

Jelentkezés a tanfolyamra

  Név

  Email cím

  Telefonszám

  Levelezési cím (irányítószám, település, utca, házszám)

  Hogyan talált ránk

  Képzési helyszín

  Megjegyzés, kérés