Gyógypedagógiai segítő munkatárs

Gyógypedagógiai segítő munkatárs

pedagogiai es csaladsegito munkatars
Jelentkezés a tanfolyamra

 AKCIÓ!!!

Gyógypedagógiai segítő munkatárs
OKJ 54 140 01
Nyilvántartásba vételi száma: E-000660/2014/A005

Kedves Érdeklődő!
Nagyon örülünk, hogy megkereste tovább tanulási szándékával Oktatóközpontunkat. Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatónkat, és amennyiben döntött a tanulás mellett, kérjük a jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével nyújtsa be a jelentkezését Oktatóközpontunkhoz, hogy minél előbb regisztrálni tudjuk a legközelebb induló osztályunkba. Szeretettel várjuk jelentkezését iskolánkba.     
 

Jelentkezés a tanfolyamra

Tájékoztató:
A Gyógypedagógiai segítő munkatárs részt vesz a közvetlen gyógypedagógiai munka előkészítésében. Közreműködik a tanórai, a tanórán kívüli és intézményen kívüli foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában. Közreműködik a fogyatékos személyek körében végzett általános jellegű nevelési, oktatási feladatokban. A gyógypedagógus útmutatásai alapján ellátja az egyes fogyatékosság-specifikus, gyógypedagógiai asszisztensi feladatokat. Felügyeli, kíséri tanulókat vagy csoportokat. Gondozási feladatokat végez, elsősegélyt nyújt, tevékenyen részt vesz a higiénés szokásrendszer kialakításában, valamint a közösen végezhető munkatevékenységekben. Közreműködik a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében és részt vesz az intézményi adminisztrációs feladatokban. Munkáját titoktartási kötelezettséggel végzi.
 
A jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány

Gyakorlat képzés: óvoda, általános iskola (a hallgató által választott intézményben lehetséges) Minden hallgatónak a képzés során az oktatási programban előírt gyakorlatot teljesíteni kell, és erről a képzés végéig igazolást kell hozni.

Minden jelentkezőnk órarendet kap, amelyen a szakmai konzultáció időpontjai és helyszíne is fel lesz tüntetve.

 A képzés során a követelményeknek megfelelően feldolgozzuk a tananyagot.
A  szakmai konzultációkat szombatonként szervezzük ahol igénybe vehetik a szaktanáraink segítségét a minél hatékonyabb egyéni szakmai felkészülés érdekében. 
 
Képzés moduljai:
  • Pedagógiai és pszichológiai feladatok,
  • Általános gyógypedagógiai feladatok,
  • Speciális gyógypedagógiai feladatok,
  • Foglakoztatás I.-II.,
  • Munkahelyi egészség és biztonság.
A záróvizsgán részt vétel feltétele: a fenti modulokból minden hallgatónak modul záróvizsgát kell tenni.

Az OKJ szakmai vizsgára jelentkezők részére térítésmentes képzési tanácsadás keretén belül tájékoztatjuk a vizsgával kapcsolatos teendőkről (pl. vizsga időpontok, vizsgaszervezők, vizsgadíjak, Europass igénylés, stb.).

 Képzés ideje:
Tantermi konzultációs képzés: 6 hónap, szombaton órarend szerint 9 – 13 óráig
Képzés tandíja: 120.000,. Ft. (6 x 20.000.- Ft.) + vizsgadíj
Tanfolyamunkat a következő városokban indítjuk: 
Budapest, Debrecen, Győr, Kaposvár, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Pécs, Szekszárd, Székesfehérvár, Szeged, Szolnok, Zalaegerszeg

Jelentkezés a tanfolyamra

Név

Email cím

Telefonszám

Levelezési cím

Képzés helyszín

Megjegyzés, kérés