Pedagógiai munkatárs – Gyógypedagógiai asszisztens (01 1940 01)

Gyógypedagógiai segítő munkatárs

pedagogiai es csaladsegito munkatars
Jelentkezés a tanfolyamra

 

Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens)

Nyilvántartásba vételi száma: E/2022/000014

 
Kedves Érdeklődő!
Nagyon örülünk, hogy megkereste tovább tanulási szándékával Oktatóközpontunkat. Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatónkat, és amennyiben döntött a tanulás mellett, kérjük a jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével nyújtsa be a jelentkezését Oktatóközpontunkhoz, hogy minél előbb regisztrálni tudjuk a legközelebb induló osztályunkba. Szeretettel várjuk jelentkezését iskolánkba.     
 

Jelentkezés a tanfolyamra

Tájékoztató:

A Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) bölcsődében, integrált óvodában, iskolában, speciális óvodában, iskolában, speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban és felnőtt fogyatékosok intézményeiben, felsőfokú végzettségű szakember, irányítása mellett végzi szakirányú munkáját.

Részt vesz a közvetlen gyógypedagógiai munkában az intézményen belüli és kívüli programok, szabadidős tevékenységek előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában. Felügyeli, kíséri a gyermekeket/tanulókat, csoportokat. A gyógypedagógus/pedagógus útmutatásai alapján ellátja a sajátos nevelési igény-specifikus, fogyatékosság-specifikus, gyógypedagógiai asszisztensi feladatokat. Közreműködik a sajátos nevelési igényű személyek körében végzett általános jellegű nevelési, oktatási, gondozási feladatokban, a tanórák előkészületeiben és lebonyolításában, a higiénés szokásrendszer kialakításában, valamint a közösen végezhető munkatevékenységekben. Segít az intézmény és a család kapcsolatának koordinálásában. Betartja a titoktartási kötelezettséget. Munkáját a sajátos nevelési igényű, fogyatékos személyekkel, családtagjaikkal, és más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő sajátítsa el a Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) szakképesítés megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat.

A képzés célcsoportját jelenti minden olyan személy, aki a belépési feltételeknek megfelel és a képzési programmal elérhető ismeretek, készségek és kompetenciák megszerzését tűzte ki célként maga elé.

 
A jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány
 

Gyakorlati képzés: sajátos nevelési igényű  óvoda és általános iskola (a résztvevő által választott intézményben lehetséges) Minden résztvevőnek a képzés során az oktatási programban előírt gyakorlatot teljesíteni kell, és erről a képzés végéig igazolást kell hozni.

Minden jelentkezőnk órarendet kap, amelyen a szakmai konzultáció időpontjai és helyszíne is fel lesz tüntetve.

A képzés során a követelményeknek megfelelően feldolgozzuk a tananyagot.
 
A  szakmai konzultációkat szombatonként szervezzük ahol igénybe vehetik a szaktanáraink segítségét a minél hatékonyabb egyéni szakmai felkészülés érdekében. 
 
A vizsgára bocsátás feltétele:
A szakmai képzés eredményes elvégzését igazoló, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány és a 40 órás szakmai gyakorlat teljesítését igazoló dokumentum leadása.
 

A szakmai vizsgára jelentkezők részére térítésmentes képzési tanácsadás keretén belül tájékoztatjuk a vizsgával kapcsolatos teendőkről (pl. vizsga időpontok, vizsgaszervezők, vizsgadíjak, stb.).

Tantermi és online konzultációs képzés: 6 hónap, szombatonként.
Képzés tandíja: 120.000,. Ft. (6 x 20.000.- Ft.)
Kérjük, díjbekérő nélkül ne utaljon!
 
Tanfolyamunkat a következő városokban indítjuk:
Budapest, Győr, Kismaros, Kaposvár, Nyíregyháza, Székesfehérvár, Szeged, Zalaegerszeg,

Jelentkezés a tanfolyamra

  Név

  Email cím

  Telefonszám

  Levelezési cím (irányítószám, település, utca, házszám)

  Hogyan talált ránk

  Képzési helyszín

  Megjegyzés, kérés

  A pedagógiai munkatárs-gyógypedagógiai asszisztens képzés egy speciális területet fedi le, amely a speciális nevelési igényű gyermekekkel való foglalkozást helyezi előtérbe. Ez a tanfolyam különösen fontos azok számára, akik a gyógypedagógia területén szeretnének elhelyezkedni, és mélyebb ismereteket és készségeket szeretnének szerezni a speciális nevelési igényekkel rendelkező gyermekek támogatásában.

  Pedagógiai munkatárs-gyógypedagógia asszisztens képzés

  A gyógypedagógiai asszisztens képzés részeként a tanulók átfogó tudást szereznek a különböző fejlődési zavarokról, tanulási nehézségekről és érzékszervi károsodásokról. A képzés során megismerkednek a diagnosztikai módszerekkel, terápiás technikákkal és a speciális nevelési stratégiákkal, amelyek segítségével hatékonyan tudnak segíteni a tanulóiknak.

  Gyógypedagógus képzés

  A pedagógiai munkatárs-gyógypedagógia asszisztens hozzájárul, hogy sikeresen felvételizen felsőfokú intézményben az gyógypedagógus diploma megszerzéséhez. A gyógypedagógus képzés egy további lépcsőfok a pedagógiai pályán. Ez a képzés még speciálisabb tudást biztosít, amely közvetlenül a speciális óvodákban, iskolákban való munkavégzésre készíti fel a résztvevőket.

  Korai fejlesztő képzés

  A korai fejlesztő képzés kulcsfontosságú része a gyógypedagógiai asszisztens tanfolyamnak. Ebben a modulban a hallgatók megtanulják, hogyan lehet felismerni és kezelni a korai életkorban megjelenő fejlődési eltéréseket. A képzés hangsúlyozza a korai beavatkozás fontosságát, amely növelheti a gyermekek fejlődési esélyeit és javíthatja életminőségüket hosszú távon.

  A pedagógiai munkatárs-gyógypedagógiai asszisztens képzés további előnye, hogy komplex képzést nyújt, amely magában foglalja a gyakorlati és elméleti modulokat egyaránt. A képzés során a hallgatók valós környezetben, gyakorlati helyeken szerezhetnek tapasztalatot, ami lehetővé teszi számukra, hogy közvetlenül alkalmazzák a tanultakat. Ezen gyakorlati tapasztalatok alapvető fontosságúak ahhoz, hogy a tanulók sikeresen tudjanak beilleszkedni a munkaerőpiacra és hatékonyan tudják támogatni a rászoruló gyermekeket.

  Az oktatás során a gyógypedagógiai asszisztensek megtanulják, hogyan alkalmazzanak különféle kommunikációs és pedagógiai technikákat a különböző igényekkel rendelkező gyermekekkel való hatékony munkához. Emellett fejleszteniük kell problémamegoldó képességeiket és kreativitásukat, hogy minden egyes gyermek számára személyre szabott támogatást nyújthassanak.

  A képzés befejezése után a végzett gyógypedagógiai asszisztensek széles körben alkalmazhatók lesznek az oktatás és a gyermekvédelem területén, beleértve az állami és magán intézményeket, különleges oktatási szükségletű gyermekekkel foglalkozó iskolákat, valamint terápiás és rehabilitációs központokat.

  Összegzésként, a pedagógiai munkatárs-gyógypedagógiai asszisztens képzés kritikus szerepet játszik a speciális nevelési igényekkel rendelkező gyermekek fejlődésének támogatásában. A képzés által biztosított szakmai tudás és gyakorlati készségek hozzájárulnak a tanulók sikeres munkavégzéséhez és növelik a gyermekek életminőségét és társadalmi integrációját.

  Az űrlap teteje


  A gyógypedagógiai asszisztensként dolgozó szakemberek felelősségteljes feladataik ellátása során folyamatosan szembesülnek kihívásokkal és lehetőségekkel egyaránt, amelyek megkövetelik tőlük az empátia, a kitartás és a szakmai hozzáértés kombinációját. A képzés során kapott ismeretek bővítése és a gyakorlati tapasztalatok szerzése nélkülözhetetlen az ilyen típusú munka hatékony végzéséhez.

  Személyre szabott támogatási tervek készítése

  Az egyik legfontosabb feladat, amelyre a gyógypedagógiai asszisztenseket felkészítik, a személyre szabott támogatási tervek készítése. Ezek a tervek kritikus jelentőségűek, mivel minden gyermek egyedi, és az őket érintő fejlődési zavarok vagy tanulási nehézségek széles spektrumon mozoghatnak. A hatékony tervek kidolgozása érdekében a képzés során a hallgatók megtanulják, hogyan értékeljék ki és diagnosztizálják a gyermek aktuális állapotát, hogyan állítsanak össze egyéni fejlesztési célokat, és hogyan válasszanak megfelelő intervenciós stratégiákat.

  Multidiszciplináris csapatmunka

  A gyógypedagógiai terület jellegéből adódóan a képzés hangsúlyozza a multidiszciplináris csapatmunka fontosságát. A gyógypedagógiai asszisztensek gyakran működnek együtt más szakemberekkel, mint például gyógypedagógusok, pszichológusok, terapeuták és orvosok. A képzés során a hallgatók elsajátítják, hogyan kommunikáljanak hatékonyan és hogyan működjenek együtt a csapat többi tagjával a legjobb eredmények érdekében.

  Folyamatos szakmai fejlődés

  A pedagógiai munkatárs-gyógypedagógiai asszisztens képzés után a végzetteknek lehetőségük van további szakmai képzéseken részt venni. A folyamatos tanulás és a szakmai továbbképzések elengedhetetlenek ahhoz, hogy naprakész tudással rendelkezzenek a legújabb terápiás módszerekről és pedagógiai technikákról. A munkaügyi központok és egyéb szakképző intézmények rendszeresen kínálnak továbbképzéseket, amelyek segítenek a gyógypedagógiai asszisztenseknek szakmai készségeik fejlesztésében.

  Karrierlehetőségek és munkaerőpiaci integráció

  A képzés befejeztével a gyógypedagógiai asszisztensek számos munkahely közül választhatnak, beleértve az oktatási intézményeket, speciális nevelési igényeket kielégítő iskolákat, közösségi és rehabilitációs központokat. A munkaügyi központok által nyújtott karrier-tanácsadás és a munkaerőpiaci integrációt elősegítő programok tovább növelik az álláskeresési esélyeket.

  Összefoglalva, a pedagógiai munkatárs-gyógypedagógiai asszisztens képzés mélyreható és átfogó képzést nyújt, amely felkészíti a hallgatókat a speciális nevelési igényekkel rendelkező gyermekek hatékony támogatására. A képzés által nyújtott szakmai tudás és gyakorlati készségek hozzájárulnak a szakemberek sikeres munkavégzéséhez, és segítik őket abban, hogy pozitív változást hozzanak a rászoruló gyermekek életében.

   

  Munkaügyi központ online jelentkezés

  A munkaügyi központok online felületén is időnként szervezhetnek gyógypedagógiai asszisztens képzést.